Težimo boljem i inkluzivnijem društvu

Stvaranjem uslova pristupačnog okruženja i izgrađivanjem povjerenja jednih prema drugima, imamo jednake šanse u postizanju boljeg i inkluzivnijeg društva.

Želimo osigurati da, bez obzira na različitost, treba da se podržavamo međusobno u težnji za poboljšanjima životnih prilika. Svi treba da imaju jednake i fer šanse u životu, bez obzira da li se radi o osobama sa ili bez invaliditeta.

O nama

Udruženje porodica i prijatelja osoba sa invaliditetom „Puna inkluzija“ djeluje kao dobrovoljna, nevladina, nestranačka, multietnička i neprofitna organizacija, osnovana radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva- unapređenje položaja osoba sa invaliditetom i njihovih porodica u socio-ekonomskom, psihološkom, zdravstvenom, rehabilitacionom i obrazovnom smislu.

Članstvo

Članovi Udruženja porodica i prijatelja osoba sa invaliditetom „Puna inkluzija“ su osobe sa invaliditetom, članovi njihovih porodica, ljudi iz okruženja osoba sa invaliditetom koji su uključeni u svakodnevne aktivnosti podrške i pomoći osoba sa invaliditetom, ljudi dobre volje koji uviđaju i razumiju probleme invaliditeta, a spremni su djelovati i pomagati u cilju poboljšanja položaja, profesionalci, volonteri, studenti i drugi građani.

Pratite nas na Facebook-u

Novosti i aktivnosti

Saznajte šta je novo u radu našeg Udruženja
Sve novosti

Materijal za download

Preuzmite koristan materijal Udruženja "Puna inkluzija" u PDF formatu

Kontaktirajte nas

Rado ćemo odgovoriti na svako pitanje, prijedlog ili sugestiju
Adresa
Carice Milice 16 78000 Banja Luka
Kontakt podaci
E-mail: info@punainkluzija.com Phone: +387 (0)62 347 870
Udruženje porodica i prijatelja "Puna inkluzija" osnovano je 2019.godine.
JIB: 4404495580006. Žiro račun: 571010-00002801-03
Prijatelji organizacije