U organizaciji Grada Banja Luka, Odjeljenja za kulturu, turizam i socijalnu politiku, dana: 16.10.2019. godine je održan sastanak i rad u fokus grupama u cilju kreiranja kvalitetnog Akcionog plana za unapređenje položaja lica sa invaliditetom. Udruženje porodica i prijatelja osoba sa invaliditetom “Puna inkluzija” je svojim aktivnim učešćem na ovom sastanku dala veliki doprinos radnim grupama, a u svom budućem radu ćemo uvijek nastojati da budemo dio u aktivnosti koje se tiču poboljšanja položaja osoba sa invaliditetom i članova njihovih porodica.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *