Aktivisti

Članovi Udruženja porodica i prijatelja osoba sa invaliditetom „Puna inkluzija“ su osobe sa invaliditetom, članovi njihovih porodica, ljudi iz okruženja osoba sa invaliditetom koji su uključeni u svakodnevne aktivnosti podrške i pomoći osoba sa invaliditetom, ljudi dobre volje koji uviđaju i razumiju probleme invaliditeta, a spremni su djelovati i pomagati u cilju poboljšanja položaja, profesionalci, […]

Read more