06. oktobar se u svijetu obilježava kao dan osoba sa cerebralnom paralizom. Ovo je prilika da se pojačaju znanja i svijest javnosti o cerebralnoj paralizi. U svijetu živi oko 17 miliona osoba s cerebralnom paralizom. Obilježavanjem ovog dana želi se osigurati djeci i odraslim osobama sa cerebralnom paralizom ista prava, pristup i mogućnosti u društvu. Podizanje svijesti je neophodan korak na putu ka punom ostvarivanju građanskih prava i uključivanju u društvo osoba sa cerebralnom paralizom.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *