Predstavnici Udruženja PUNA INKLUZIJA su dana 30.09.2020. u Banjaluci prisustvovali debati na temu: Socijalno preduzetništvo i mogućnosti zapošljavanja, u organizaciji Centra za razvoj društvenog preduzetništva „Globus“. Neki od ostalih predstavnika debate bili su iz Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske, Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Republike Srpske, Grada Banja Luka, te organizacija civilnog društva i socijalnih preduzeća.

Ovom prilikom su doneseni zaključci da se organizacije civilnog društva u svom radu susreću sa brojnim poteškoćama, što iziskuje potrebu da se unaprijedi ambijent za djelovanje civilnog sektora, te ojačaju kapaciteti organizacija civilnog društva za razvoj socijalnog preduzetništva. Debata je otvorila niz pitanja, a naročito o osnaživanju osoba iz marginalizovanih grupa (osobe sa invaliditetom, porodice osoba sa invaliditetom, itd), promovisanju značaja i mogućnosti socijalnog preduzetništva i ostalo, ali i stvorila ambijent za buduće saradnje kojima će se ova pitanja dalje razvijati.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *