U srijedu, 24. februara 2021. godine u Banjaluci je održan okrugli sto “Provedba Akcionog plana za implementaciju ciljeva Deklaracije marginalizovanih grupa u BiH” u organizaciji Fondacije za socijalno uključivanje u BiH. Na okruglom stolu su pristvovala 23 predstavnika organizacija civilnog društva, među kojima i Udruženje “PUNA INKLUZIJA”. Razgovaralo se o poboljšanju položaja osoba koje žive na margini, među kojima su osobe sa invaliditetom i njihove porodice.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *