Podrška porodicama OSI u Gradu Banjaluka

Udruženje PUNA INKLUZIJA je ranije uputilo inicijativu Gradu Banjaluka vezano za izmjenu i dopunu Odluke o ostvarivanju prava na naknadu za smještaj u porodici za lica koja ostvaruju pravo na smještaj u ustanovu. Inicijativa se odnosi na proširenje korisnika predmetnog prava i na lica koja ustvari samo zbog svog punoljetstva nikada nisu dobijala ovu naknadu. […]

Read more
Program podrške zaštiti ljudskih prava USAID/INSPIRE

U okviru USAID Programa podrške ljudskih prava INSPIRE, organizatori su odabrali predstavnika Udruženja PUNA INKLUZIJA za učešće u obuci: Pravne i organizacijske strukture, koja se održava od 21. do 23. aprila 2021. godine u Sarajevu. Krajnji cilj treninga namijenjenom nevladinom sektoru je boja zaštita prava građana koji su nedovoljno zastupljeni u javnosti.

Read more