Udruženje PUNA INKLUZIJA je ranije uputilo inicijativu Gradu Banjaluka vezano za izmjenu i dopunu Odluke o ostvarivanju prava na naknadu za smještaj u porodici za lica koja ostvaruju pravo na smještaj u ustanovu. Inicijativa se odnosi na proširenje korisnika predmetnog prava i na lica koja ustvari samo zbog svog punoljetstva nikada nisu dobijala ovu naknadu. Na 4. vanrednoj sjednici Skupštine Grada Bajaluka je raspravljano o ovoj odluci i Udruženje PUNA INKLUZIJA iskazuje zahvalnost svim odbornicima Grada Banjaluka koji su učestvovali u raspravi na ovu temu, posebno Saši Laziću, Nevenu Staniću, Smiljani Moravac- Babić, Marinku Umićeviću, Snežani Kutlešić- Stević, te gradonačelniku Drašku Stanivukoviću. Na sjednici je izglasana izmjena prvobitne odluke kojom je data podrška kroz naknadu za 23 porodice, a dogovoreno da se o većem proširenju korisnika ovog prava ponovo diskutuje u vrijeme donošenja rebalansa budžeta, što će vjerovatno biti u avgustu mjesecu ove godine. Naše udruženje će svojim punim kapacitetom uvijek davati doprinos za poboljšanje položaja porodicama osoba sa invaliditetom!

Više na: https://www.facebook.com/PunaInkluzija/posts/521685442548413

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *